Archive for the ‘Prawo’ Category

24 sie 2022

Kwestie oraz rozwiązania, których podejmuje się rejent Notariusz, jaki podejmuje się uskutecznienia sprawy przekazuje zainteresowanym listę pism, jakie będą niebezużyteczne do uczynienia darowizny. Są to z pewnością dowody osobiste darczyńców i obdarowywanych, jacy muszą być pełnoletni. Z zaświadczeń ma obowiązek wypływać stopień pokrewieństwa między podmiotami postępowania. Notariusz informuje konsumentów, jakie podatki należy zapłacić przy rzeczowym pokrewieństwie. Niezbędny jest również komplet pism traktujących przedmiotu darowizny – potwierdza notariusz Katowice. Jest to oczywiście dowód własności darczyńcy, czyli słuszny akt notarialny bądź orzeczenie sądowe. Przydatny bywa jeszcze wypis z księgi wieczystej oraz z miejscowego rejestru gruntów. Kiedy wszystkie dokumenty są zebrane, w kancelarii  [ Read More ]

Continue